Reflexions d'urgència arran la decisió de la JEC

Arrel de la decisió de la Junta Electoral Central de prohibir les manifestacions dels dies 21 i 22 de maig del moviment d’indignats, cal tenir en compte algunes reflexions redactades des de la urgència:

  • La divisió en la decisió presa per la de la mateixa JEC en la votació (5 a favor, 4 en contra i una abstenció), així com la pròpia composició i designació dels seus membres, qüestionen radicalment la legitimitat de la decisió. Una vegada més, i com passa sovint amb el TC i el TS, ens trobem davant d’una decisió política i no jurídica, i que apel·la a una interpretació restrictiva dels drets fonamentals i del propi significat de la democràcia.
  • Quant a les possibles intervencions de la policia davant unes mobilitzacions que segueixen en peu entre crides a la desobediència, cal tenir en compte que la JEC prohibeix les concentracions que vagin encaminades a fer decantar el sentit del vot, però no estableix com s’han de fer complir.
  • La dissolució de les concentracions no és l’única mesura possible, ni molt menys la més adequada ni idònia.
  • El principi de proporcionalitat obliga a les autoritats, en aquest cas als Mossos d’Esquadra, els seus comandaments i els responsables de la Conselleria d’Interior, a adoptar les mesures necessàries sempre ponderant els interessos en conflicte. Així doncs, en cap cas es pot ordenar una actuació que potencialment causi un dany major al què es pretén evitar.
  • Davant la previsible assistència massiva a les concentracions, ordenar una intervenció policial violenta és absolutament contrari a l’ordenament jurídic vigent i no està justificat ni amparat per la resolució de la Junta Electoral, ni la central ni la provincial.
  • Qualsevol actuació contra els acampats que protesten per la situació crítica que viu la democràcia en aquest estat ha de subsumir-se en el respecte màxim als drets fonamentals, entre aquests el dret a manifestació, reunió i integritat física.
  • Cal destacar que les acampades han transcorregut, i tenen intenció de continuar així, en total actitud pacífica. Per contra, les actuacions policials dels últims anys a Barcelona sempre s’han caracteritzat per l’extrema violència dels agents antiavalots dels Mossos d’Esquadra.

Xavier Monge i Arnau Mallol

 

Anuncis